اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها: 6

تعداد شماره‌ها: 11

تعداد مقالات: 115

تعداد نویسندگان: 309

درصد پذیرش:43

تعداد پایگاه های نمایه شده: 8 

تعداد داوران: 244

     دو فصلنامه ی "علوم سبزی ها"

      بر اساس نامه شماره 3/18/25072 تاریخ 1398/2/8 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حائز درجه  علمی-پژوهشی می باشد.

 

لازم به توضیح است بدلیل توقف انتشار نشریه در سال های 96 و 97، کلیه مقالات پذیرفته شده برای انتشار از این تاریخ به بعد در شماره های مربوط به سال 1398 و بعد از آن به چاپ می رسند.

 

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید"

 

نوع مجله: علمی- پژوهشی (وزرات علوم و تحقیقات)

رتبه مجله بر اساس ارزیابی وزرات علوم در سال 1400: رتبه  ب

زبان مجله: فارسی (چکیده مبسوط انگلیسی)

شروع انتشار: سال 1394

نوع داوری: محرمانه- دوسوکور

زمان بررسی اولیه: یک هفته

زمان داوری و تعیین وضعیت مقاله: دو ماه

هزینه بررسی اولیه و داوری: رایگان

هزینه انتشار: 2000000 ریال 

شماره شبا: IR540100004001075303022050 

نام صاحب حساب: تمرکز درآمدهای اختصاصی دانشگاه ایلام نزد بانک مرکزی

شماره جاری: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، فروردین 1401 

بررسی استفاده از ویناس به صورت کود آبیاری بر صفات رشدی گیاه خیار (Cucumis sativus L.)

10.22034/iuvs.2022.547109.1191

احمد شریفی؛ نجمه گردنوشهری؛ محمد زارع مهرجردی؛ مریم عامری؛ محسن سیدآبادی؛ سیده مهدیه خرازی


ابر واژگان