نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از توده‎های بومی جعفری (Petroselinum crispum Mill) با استفاده از نشانگر مولکولی SRAP

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-10

10.22034/iuvs.2015.15346

خدیجه نصیری؛ عبدالعلی شجاعیان؛ عباس یداللهی؛ امین میرشکاری؛ خدیجه قنبری