نویسنده = �������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پیش‌تیمار بذر بر خصوصیات رشدی، عملکرد و فعالیت آنزیمی گوجه‌فرنگی در شرایط تنش سرما

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 19-36

10.22034/iuvs.2015.15374

محمد نوروزی گیوی؛ بهروز اسماعیل پور؛ مهدی محب الدینی؛ سرور خرم دل؛ سعید خماری