نویسنده = ������������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر وزن اولیه پیاز خوراکی بر اجزای عملکرد و کیفیت بذر پیاز و پیشنهاد دو مدل به روش رگرسیون گام به گام

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 25-36

10.22034/iuvs.2016.25767

کامبیز مشایخی؛ ایوب قربانی دهکردی؛ بهنام کامکار؛ بهاره رحمانی