نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مدت زمان تابش نور و کلسیم بر رشد، عملکرد و کیفیت کاهو رقم New-Red Fire

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 111-131

10.22034/iuvs.2021.521006.1135

حفیظ الله نیازی؛ طاهر برزگر؛ زهرا قهرمانی؛ لیلا ندیرخانلو