نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر ضد باکتریایی اسانس‌ها و ترکیبات مونوترپنی علیه بیماری باکتریایی لکه قهوه‌ای قارچ تکمه‌ای

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 161-175

10.22034/iuvs.2021.523995.1145

مهدی اخلاقی؛ علیرضا برجسته؛ محمدرضا عالی منش؛ احمد اخیانی؛ احمد دزیانیان