نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تریپس‌های مرتبط با سبزیجات خانواده‌های مختلف گیاهی در استان همدان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 47-56

10.22034/iuvs.2016.25769

مجید میراب بالو؛ مهدی صیدی؛ بهزاد میری