نویسنده = موسی ترابی گیگلو
بررسی اثرات کیتوپلاس و نانواکسیدآهن با پوشش کیتوزان بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیکی نعناع فلفلی در شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/iuvs.2022.546896.1196

موسی ترابی گیگلو؛ رسول حیدرنژاد؛ رسول آذرمی؛ قباد سلیمی؛ حسن ملکی؛ امیرمحمد مختاری؛ محسن باقریان


تأثیر کود‌های آلی و باکتری‌های محرک رشد گیاه بر شاخص‌های رشد و محتوای عناصر غذایی اسفناج (Spinacea oleracea L.)

دوره 3، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 109-121

10.22034/iuvs.2020.32793

موسی ترابی گیگلو؛ حمید نوروزی؛ حسن ملکی لجایر؛ بهرام دهدار