نویسنده = رسول آذرمی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر ملاتونین بر خصوصیات رشد، فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاه استویا تحت شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/iuvs.2021.534020.1170

زهرا نورمحمدی؛ بهروز اسماعیل‌پور؛ رسول آذرمی؛ مرتضی شیخعلیپور؛ اسماعیل چمنی؛ رقیه شهبازی یاجلو


2. تأثیر بور و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات رویشی و بیوشیمیایی کاهو (Lactuca sativa L.) در سیستم هیدروپونیک

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 13-24

10.22034/iuvs.2020.122347.1084

ابراهیم مولایی لرد؛ رسول آذرمی؛ بهروز اسماعیل پور