نویسنده = سید جواد موسوی زاده
تعداد مقالات: 5
1. بهبود رشد جنینهای رویشی مارچوبه اکتاپلوئید در شرایط اسمزی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/iuvs.2021.533888.1169

عقیله لطفی؛ یوسف حمیداوغلی؛ سید جواد موسوی زاده


2. کارایی کاربرد تلفیقی هرس شاخه فرعی و کود زیستی بر رنگیزه‌های فتوسنتزی برگ و عملکرد کمی و کیفی میوه خیار گلخانه‌ای

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 177-188

10.22034/iuvs.2021.524047.1144

مریم رستاقی؛ سید جواد موسوی زاده؛ کامبیز مشایخی؛ صاحب سنگدوینی


3. ارزیابی چند متغیره خواص آنتی‌اکسیدانی مارچوبه در ارتباط با عوامل محیطی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 99-112

10.22034/iuvs.2020.136734.1118

عایشه خرمالی؛ فائزه سوادکوهی؛ رقیه اسکوئیان؛ ایرج مهرگان؛ سید جواد موسوی زاده


4. ارزیابی نتاج حاصل از تلاقی بین و درون‌گونه‌ای مارچوبه‌های ایرانی و اروپایی (Asparagus spp.)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 15-29

10.22034/iuvs.2020.118394.1080

محمدابراهیم رنجبر نیاکی؛ زهرا قهرمانی؛ سید جواد موسوی زاده؛ طاهر برزگر؛ خوان خیل


5. کیفیت نشاء و میوه‌ گوجه‌فرنگی Solanum lycopersicum L. رقم سوپرآ در پاسخ به تغذیه ساکارز و اسیدبوریک

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 61-73

10.22034/iuvs.2016.32819

کامبیز مشایخی؛ زینب کیخا؛ سید علیرضا موحدی نایینی؛ بهنام کامکار؛ سید جواد موسوی زاده