نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر‌ات کلش گندم، برگ نخل خرما، باگاس نیشکر و مکمل‌های آلی بر عملکرد و کیفیت قارچ صدفی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 79-92

10.22034/iuvs.2020.117300.1074

لیلا عنبرستانی؛ محمدامین آسودار؛ مختار حیدری