نویسنده = ������������ �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر بور و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات رویشی و بیوشیمیایی کاهو (Lactuca sativa L.) در سیستم هیدروپونیک

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 13-24

10.22034/iuvs.2020.122347.1084

ابراهیم مولایی لرد؛ رسول آذرمی؛ بهروز اسماعیل پور