نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. اثر کاربرد سطوح مختلف آهن و آرد سویا بر عملکرد و کیفیت قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus)تحت تلقیح با باکتری Pseudomonas putida

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/iuvs.2021.522337.1138

فرشته ماکنالی؛ عبدالکریم کاشی؛ رضا صالحی‌محمدی؛ احمد خلیقی


2. اثر روش‌های مختلف خشک کردن بر برخی صفات کمی و کیفی نعناع (Mentha sativa L.)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 71-83

10.22034/iuvs.2020.125749.1095

سپیده عابدی؛ راهله ابراهیمی؛ احمد خلیقی