نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شاخص‌های رشدی، فیزیولوژیکی و فتوسنتزی دو رقم اسفناج (هیبرید و ایرانی) تحت تنش آب قلیایی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 25-39

10.22034/iuvs.2020.127057.1096

مینا بیارش؛ محمود رقامی؛ حمیدرضا روستا؛ حمیدرضا کریمی