نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد نانو ذرات نقره پوشش‌دار شده با پکتین و تریاکانتانول بر ضدعفونی و ریزغده‌زایی سیب‌زمینی رقم آگریا

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 57-70

10.22034/iuvs.2020.129406.1103

معصومه عابدینی؛ علیرضا مطلبی‌آذر؛ فریبرز زارع نهندی؛ غلامرضا گوهری