نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر رژیم‌های آبیاری و تربیت بوته بر عملکرد و کیفیت گوجه‌فرنگی رقم مارماندی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 85-98

10.22034/iuvs.2020.136777.1119

فائزه کولیوند؛ مهدی صیدی؛ یحیی محمدی