نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر ‌ویناس ‌نیشکر ‌بر ‌محتوای ‌عناصر ‌غذایی، ‌خصوصیات ‌رشد ‌و ‌عملکرد ‌ریحان ‌(Ocimum basilicum L.)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-14

10.22034/iuvs.2021.141641.1129

افسانه ‌عالی‌نژادیان ‌بیدآبادی؛ تارا جمیلی؛ عباس ملکی