نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر رژیم‌های آبیاری و تربیت بوته بر عملکرد و کیفیت گوجه‌فرنگی رقم مارماندی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 85-98

10.22034/iuvs.2020.136777.1119

فائزه کولیوند؛ مهدی صیدی؛ یحیی محمدی


2. تأثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر برخی صفات مورفولوژیک شنبلیله

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-66

10.22034/iuvs.2016.25770

اسماعیل ظهرابی؛ مهدی صیدی؛ زهرا طهماسبی