کلیدواژه‌ها = عناصر غذایی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر پیوند روی چند پایه تجاری کدو بر رشد، عملکرد، جذب عناصر و کیفیت میوه چند رقم خیار گلخانه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.22034/iuvs.2021.528996.1156

اسرین محمدپور؛ صاحبعلی بلندنظر؛ جابر پناهنده ینگجه