کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 14
1. تاثیر ملاتونین بر کاهش اثرات تنش شوری در گیاه کارلا (L. Momordica charantia)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1400

10.22034/iuvs.2021.528750.1155

مرتضی شیخعلیپور؛ بهروز اسماعیل پور؛ مهدی بهنامیان؛ غلامرضا گوهری؛ موسی ترابی گیگلو


3. تاثیر کود نانو بر عملکرد کمی و کیفی بامیه (Abelmoschus esculentus L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/iuvs.2021.524678.1146

عبدالبصیر کبدانی؛ عیسی پیری؛ ابوالفضل توسلی


4. ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد در لاین‏های پیشرفته بادمجان‏های قلمی کشور

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/iuvs.2021.531273.1163

محمود باقری؛ حامد حسن زاده خانکهدانی؛ زینب عنافجه؛ کریم عرب سلمانی


7. بررسی تحمل به شوری در رقم‌های پیاز خوراکی (Allium cepa L.) با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 43-61

10.22034/iuvs.2020.114181.1068

زهرا حسینی؛ محمدرضا زارع بوانی؛ احمد زارع


8. اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم کشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیکی کنگرفرنگی (.Cynara scolymus L)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-134

10.22034/iuvs.2020.109034.1050

منوچهر طهماسبی؛ یوسف حمیداوغلی؛ محمد باقر رضایی؛ علیرضا حسینی


9. تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و پوترسین بر شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی خیار (Cucumis sativus L.)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 39-51

10.22034/iuvs.2019.36548

علی اشرف سلطانی طولارود؛ کبری عبدالهی؛ بهروز اسماعیل پور


10. بررسی رشد، عملکرد و ارزش غذایی پنج رقم تربچه در منطقه بم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-12

10.22034/iuvs.2016.25764

علی لشگری‌زاده؛ محمد کاظم سوری؛ معین نائیجی


13. اثر پلیمر آبدوست و میزان رطوبت خاک بر برخی صفات خیار گلخانه‌ای (Cucumis sativus L.) رقم سلطان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-42

10.22034/iuvs.2015.15358

راهله ابراهیمی؛ کریم صدرایی منجیلی؛ محمدرضا حسندخت


14. بررسی برخی از خصوصیات ژنوتیپ ها و ارقام گوجه فرنگی هلندی و روسی در شرایط اهواز

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 53-64

10.22034/iuvs.2015.15360

مریم جاویدی شیروانی؛ ناصر عالم زاده انصاری؛ مهرانگیز چهرازی