کلیدواژه‌ها = عملکرد
بررسی سازگاری و پایداری عملکرد لاین‌های لوبیا سبز (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1401

10.22034/iuvs.2022.546608.1190

علی اکبر قنبری؛ رمضان سرپرست؛ امیر توسلی؛ رحیم احمدوند


ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد در لاین‏های پیشرفته بادمجان‏های قلمی کشور

دوره 5، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 125-137

10.22034/iuvs.2021.531273.1163

محمود باقری؛ حامد حسن زاده خانکهدانی؛ زینب عنافجه؛ کریم عرب سلمانی


اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم کشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیکی کنگرفرنگی (.Cynara scolymus L)

دوره 3، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 123-134

10.22034/iuvs.2020.109034.1050

منوچهر طهماسبی؛ یوسف حمیداوغلی؛ محمد باقر رضایی؛ علیرضا حسینی


تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و پوترسین بر شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی خیار (Cucumis sativus L.)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 39-51

10.22034/iuvs.2019.36548

علی اشرف سلطانی طولارود؛ کبری عبدالهی؛ بهروز اسماعیل پور


بررسی رشد، عملکرد و ارزش غذایی پنج رقم تربچه در منطقه بم

دوره 2، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-12

10.22034/iuvs.2016.25764

علی لشگری‌زاده؛ محمد کاظم سوری؛ معین نائیجی


اثر پلیمر آبدوست و میزان رطوبت خاک بر برخی صفات خیار گلخانه‌ای (Cucumis sativus L.) رقم سلطان

دوره 1، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 33-42

10.22034/iuvs.2015.15358

راهله ابراهیمی؛ کریم صدرایی منجیلی؛ محمدرضا حسندخت


بررسی برخی از خصوصیات ژنوتیپ ها و ارقام گوجه فرنگی هلندی و روسی در شرایط اهواز

دوره 1، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 53-64

10.22034/iuvs.2015.15360

مریم جاویدی شیروانی؛ ناصر عالم زاده انصاری؛ مهرانگیز چهرازی