کلیدواژه‌ها = کلروفیل
مطالعه تنش شوری بر صفات مورفوفیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های خربزه (Cucumis melo L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22034/iuvs.2022.522569.1141

عبدالحمید محبی؛ محسن خدادادی؛ رامین رافضی؛ سید حسن موسوی


اثر کود زیستی میکوریز بر شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد اقتصادی کاهو (Lactuca sativa) در شرایط تنش خشکی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 157-173

10.22034/iuvs.2021.531386.1164

معصومه غنجعلی‌پور گوشکی؛ فرزین عبدالهی؛ عدنان صادقی لاری


تأثیر مدت زمان تابش نور و کلسیم بر رشد، عملکرد و کیفیت کاهو رقم New-Red Fire

دوره 4، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 111-131

10.22034/iuvs.2021.521006.1135

حفیظ الله نیازی؛ طاهر برزگر؛ زهرا قهرمانی؛ لیلا ندیرخانلو


بررسی بیوشیمیایی، رشد رویشی و زایشی دو رقم بامیه تحت تنش شوری

دوره 2، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 13-24

10.22034/iuvs.2016.25766

محمدرضا صالحی سلمی؛ محمدحسین دانشور