کلیدواژه‌ها = سبزی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر کود نانو بر عملکرد کمی و کیفی بامیه (Abelmoschus esculentus L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/iuvs.2021.524678.1146

عبدالبصیر کبدانی؛ عیسی پیری؛ ابوالفضل توسلی


2. تریپس‌های مرتبط با سبزیجات خانواده‌های مختلف گیاهی در استان همدان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 47-56

10.22034/iuvs.2016.25769

مجید میراب بالو؛ مهدی صیدی؛ بهزاد میری