کلیدواژه‌ها = تنش
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر کود نانو بر عملکرد کمی و کیفی بامیه (Abelmoschus esculentus L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/iuvs.2021.524678.1146

عبدالبصیر کبدانی؛ عیسی پیری؛ ابوالفضل توسلی


3. بررسی بیوشیمیایی، رشد رویشی و زایشی دو رقم بامیه تحت تنش شوری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-24

10.22034/iuvs.2016.25766

محمدرضا صالحی سلمی؛ محمدحسین دانشور