تعداد مقالات: 34
1. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از توده‎های بومی جعفری (Petroselinum crispum Mill) با استفاده از نشانگر مولکولی SRAP

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-10

خدیجه نصیری؛ عبدالعلی شجاعیان؛ عباس یداللهی؛ امین میرشکاری؛ خدیجه قنبری


4. تاثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر شاخص های رشد و محتوای عناصر غذایی اسفناج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1397

موسی ترابی گیگلو؛ حسن ملکی لجایر؛ حمید نوروزی؛ بهرام دهدار


7. تغییرات شاخص های رشد رویشی و عملکرد سیر (Allium sativum L.) در منابع و سطوح مختلف کود نیتروژنه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 21-32

مریم نوری؛ فرشاد دشتی؛ فریبا بیات


8. برآورد وراثت‌پذیری و پاسخ به انتخاب برای صفت تعداد میوه در جمعیت اصلاحی خیار

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 13-20

حمید کلوندی؛ جمالعلی الفتی؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ یاور وفایی


10. اثر پلیمر آبدوست و میزان رطوبت خاک بر برخی صفات خیار گلخانه‌ای (Cucumis sativus L.) رقم سلطان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-42

راهله ابراهیمی؛ کریم صدرایی منجیلی؛ محمدرضا حسندخت


13. اثر گلایسین بتائین و گرم‌کردن متناوب بر حفظ کیفیت و عمر انبارمانی فلفل‌شیرین

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 23-38

زهرا قهرمانی؛ علی نوبخت؛ طاهر برزگر؛ ولی ربیعی


14. مطالعه سرعت رشد رویشی قارچ خوراکی شیتاکه (Lentinula edodes)روی ضایعات کشاورزی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 43-52

میترا اسدی دوست طولی؛ مهدی بهنامیان؛ سارا دژستان


17. تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و پوترسین بر شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی خیار (Cucumis sativus L.)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 39-51

علی اشرف سلطانی طولارود؛ کبری عبدالهی؛ بهروز اسماعیل پور


18. بررسی برخی از خصوصیات ژنوتیپ ها و ارقام گوجه فرنگی هلندی و روسی در شرایط اهواز

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 53-64

مریم جاویدی شیروانی؛ ناصر عالم زاده انصاری؛ مهرانگیز چهرازی


24. کیفیت نشاء و میوه‌ گوجه‌فرنگی Solanum lycopersicum L. رقم سوپرآ در پاسخ به تغذیه ساکارز و اسیدبوریک

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 61-73

کامبیز مشایخی؛ زینب کیخا؛ سید علیرضا موحدی نایینی؛ بهنام کامکار؛ سید جواد موسوی زاده


شماره‌های پیشین نشریه