تعداد مقالات: 34
1. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از توده‎های بومی جعفری (Petroselinum crispum Mill) با استفاده از نشانگر مولکولی SRAP

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-10

10.22034/iuvs.2015.15346

خدیجه نصیری؛ عبدالعلی شجاعیان؛ عباس یداللهی؛ امین میرشکاری؛ خدیجه قنبری


4. تاثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر شاخص های رشد و محتوای عناصر غذایی اسفناج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1397

10.22034/iuvs.2018.32793

موسی ترابی گیگلو؛ حسن ملکی لجایر؛ حمید نوروزی؛ بهرام دهدار


8. برآورد وراثت‌پذیری و پاسخ به انتخاب برای صفت تعداد میوه در جمعیت اصلاحی خیار

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 13-20

10.22034/iuvs.2016.32794

حمید کلوندی؛ جمالعلی الفتی؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ یاور وفایی


10. اثر پلیمر آبدوست و میزان رطوبت خاک بر برخی صفات خیار گلخانه‌ای (Cucumis sativus L.) رقم سلطان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-42

10.22034/iuvs.2015.15358

راهله ابراهیمی؛ کریم صدرایی منجیلی؛ محمدرضا حسندخت


13. اثر گلایسین بتائین و گرم‌کردن متناوب بر حفظ کیفیت و عمر انبارمانی فلفل‌شیرین

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 23-38

10.22034/iuvs.2019.36546

زهرا قهرمانی؛ علی نوبخت؛ طاهر برزگر؛ ولی ربیعی


14. مطالعه سرعت رشد رویشی قارچ خوراکی شیتاکه (Lentinula edodes)روی ضایعات کشاورزی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 43-52

10.22034/iuvs.2015.15359

میترا اسدی دوست طولی؛ مهدی بهنامیان؛ سارا دژستان


17. تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و پوترسین بر شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی خیار (Cucumis sativus L.)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 39-51

10.22034/iuvs.2019.36548

علی اشرف سلطانی طولارود؛ کبری عبدالهی؛ بهروز اسماعیل پور


18. بررسی برخی از خصوصیات ژنوتیپ ها و ارقام گوجه فرنگی هلندی و روسی در شرایط اهواز

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 53-64

10.22034/iuvs.2015.15360

مریم جاویدی شیروانی؛ ناصر عالم زاده انصاری؛ مهرانگیز چهرازی


24. کیفیت نشاء و میوه‌ گوجه‌فرنگی Solanum lycopersicum L. رقم سوپرآ در پاسخ به تغذیه ساکارز و اسیدبوریک

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 61-73

10.22034/iuvs.2016.32819

کامبیز مشایخی؛ زینب کیخا؛ سید علیرضا موحدی نایینی؛ بهنام کامکار؛ سید جواد موسوی زاده


شماره‌های پیشین نشریه