دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مطالعه تنش شوری بر صفات مورفوفیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های خربزه (Cucumis melo L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22034/iuvs.2022.522569.1141

عبدالحمید محبی؛ محسن خدادادی؛ رامین رافضی؛ سید حسن موسوی


اثر کاربرد محلول‌پاشی قبل از برداشت با اسید سالیسیلیک روی آسیب سرمازدگی میوه خیار در طول دوره انبارمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

10.22034/iuvs.2021.530193.1160

میر امیر حسینی؛ رحیم نقشی بند حسنی؛ فریبرز زارع نهندی


تأثیر محلول‌پاشی عصاره جلبک دریایی Ascophyllum nodosum و اسید فولیک بر رشد فیزیولوژیکی دو رقم فلفل دلمه‌ای (Capsicum frutenscen var. grossum) و قلمی (Capsicum frutenscen var. conoides)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

10.22034/iuvs.2022.547778.1193

صحرا طالبی النجارقی؛ بهروز اسماعیل‌پور؛ رسول آذرمی؛ یونس پوربیرامی هیر؛ قباد سلیمی؛ مهسا احدزاده


تأثیر کاربرد باکتری‌های محرک رشد بر صفات مورفولوژیکی، عناصر غذایی و مواد جامد محلول گیاهچه‌های حاصل از کشت بافت سیب‌زمینی ارقام جلی و آگریا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.22034/iuvs.2021.138417.1123

رقیه برزگری باروق؛ داود حسن پناه؛ بهروز اسماعیل پور؛ سودابه جهانبخش گده کهریز؛ سپیده کلاته جاری


بررسی اثرات کیتوپلاس و نانواکسیدآهن با پوشش کیتوزان بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیکی نعناع فلفلی در شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/iuvs.2022.546896.1196

موسی ترابی گیگلو؛ رسول حیدرنژاد؛ رسول آذرمی؛ قباد سلیمی؛ حسن ملکی؛ امیرمحمد مختاری؛ محسن باقریان


ارزیابی کاربرد اسید آمینه گلایسین بر ویژگی‌های رشدی، مورفوفیزیولوژیکی‌ و بیوشیمیایی خیار‌ تحت سطوح کم آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.22034/iuvs.2022.553061.1203

فاطمه زرگر شوشتری؛ محمد کاظم سوری؛ محمدرضا حسندخت؛ سپیده کلاته جاری


بررسی تأثیر بستر کشت و کیفیت نور بر مورفولوژی وکیفیت تغذیه‌ای مایکروگرین گیاه تربچه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

10.22034/iuvs.2022.553294.1205

حسن ملکی لجایر؛ طوبی فریدی؛ موسی ترابی گیگلو؛ رسول حیدرنژاد


بررسی صفات کمّی در ترکیب های کشت مخلوط خیار و لوبیا با استفاده از تجزیه گرافیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22034/iuvs.2022.556001.1213

حسین تاجیک خادمی؛ محسن خدادادی؛ داود حسن پناه؛ راهله ابراهیمی؛ رامین حاجیان فر


تاثیر متقابل کروم و اسید فولویک بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کاهو (Lactuca sativa L) در شرایط آبکشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22034/iuvs.2022.559879.1229

رسول آذرمی؛ زهرا مجنونی هریس