تعداد مقالات: 34
28. اثر هیومیک اسید بر کاهش اثرات تنش خشکی در گیاه گوجه فرنگی در شرایط گلخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1397

10.22034/iuvs.2018.32820

مریم حقیقی؛ علی نجفی


31. تأثیر پیش‌تیمار بذر بر خصوصیات رشدی، عملکرد و فعالیت آنزیمی گوجه‌فرنگی در شرایط تنش سرما

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 19-36

10.22034/iuvs.2015.15374

محمد نوروزی گیوی؛ بهروز اسماعیل پور؛ مهدی محب الدینی؛ سرور خرم دل؛ سعید خماری


32. تعیین شرایط بهینه تولید سوخچه (آنیون ست(sets در دو تیپ روزبلند و روزکوتاه پیاز خوراکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1397

10.22034/iuvs.2018.32881

عماد شاه منصوری؛ مریم حقیقی


34. تأثیر پلی‌آمین‌ها بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر بامیه (.Abelmoschus esculentus L) رقم بسنطی در زمان و دمای مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1397

10.22034/iuvs.2018.33015

بهروز اسماعیل پور؛ سمیه بهادری


شماره‌های پیشین نشریه