اثر خاکپوش‌های پلی‌اتیلنی رنگی بر ویژگی‌های کمّی و کیفی فلفل دلمه‌ای سبز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی پیشین کارشناسی‌ارشد بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیرا

چکیده

اثرات شش خاکپوش پلی‌اتیلنی رنگی(سفید، مشکی، قرمز، آبی، نقره‌ای و شفاف) و خاک بدون پوشش بر ویژگی‌های کمّی و کیفی گیاه و میوه فلفل دلمه‌ای و میزان جلوگیری از رشد علف‌های ‌هرز در یک آزمایش مزرعه‌ای طی دو سال متوالی بررسی گردید. کاربرد خاکپوش پلی‌اتیلنی سفید بالاترین میزان عملکرد زودرس و عملکرد کل میوه فلفل را به دنبال داشت. عملکرد زودرس به ترتیب در خاکپوش‌های نقره‌ای، قرمز، مشکی، آبی، خاک بدون پوشش و پلاستیک شفاف اتفاق افتاد. فاکتورهای رویشی گیاه، تعداد میوه و میزان جلوگیری از رشد علف‌های‌ هرز به‌طور معنا‌‌داری تحت تأثیر رنگ‌های مختلف خاکپوش‌ها قرار گرفتند، اما فاکتورهای کیفی میوه تحت تأثیر قرار نگرفتند. از بین خاکپوش‌های پلی‌اتیلنی رنگی، خاکپوش سفید برای افزایش عملکرد زودرس و عملکرد کل فلفل دلمه‌ای از طریق افزایش تعداد میوه قابل پیشنهاد است.  

کلیدواژه‌ها