نویسنده = دژستان، سارا
تعداد مقالات: 2
2. مطالعه سرعت رشد رویشی قارچ خوراکی شیتاکه (Lentinula edodes)روی ضایعات کشاورزی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 43-52

10.22034/iuvs.2015.15359

میترا اسدی دوست طولی؛ مهدی بهنامیان؛ سارا دژستان


شماره‌های پیشین نشریه