نویسنده = حقیقی، مریم
تعداد مقالات: 3
1. اثر هیومیک اسید بر کاهش اثرات تنش خشکی در گیاه گوجه فرنگی در شرایط گلخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1397

10.22034/iuvs.2018.32820

مریم حقیقی؛ علی نجفی


2. تعیین شرایط بهینه تولید سوخچه (آنیون ست(sets در دو تیپ روزبلند و روزکوتاه پیاز خوراکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1397

10.22034/iuvs.2018.32881

عماد شاه منصوری؛ مریم حقیقی


شماره‌های پیشین نشریه