نویسنده = شاه منصوری، عماد
تعداد مقالات: 1
1. تعیین شرایط بهینه تولید سوخچه (آنیون ست(sets در دو تیپ روزبلند و روزکوتاه پیاز خوراکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1397

10.22034/iuvs.2018.32881

عماد شاه منصوری؛ مریم حقیقی


شماره‌های پیشین نشریه