نویسنده = ملکی لجایر، حسن
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر شاخص های رشد و محتوای عناصر غذایی اسفناج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1397

10.22034/iuvs.2018.32793

موسی ترابی گیگلو؛ حسن ملکی لجایر؛ حمید نوروزی؛ بهرام دهدار


شماره‌های پیشین نشریه