نویسنده = نجفی، علی
تعداد مقالات: 1
1. اثر هیومیک اسید بر کاهش اثرات تنش خشکی در گیاه گوجه فرنگی در شرایط گلخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1397

10.22034/iuvs.2018.32820

مریم حقیقی؛ علی نجفی


شماره‌های پیشین نشریه