اهداف و چشم انداز

 

1- چاپ مقالات اصیل پژوهشی و مروری پژوهشگران داخلی و خارجی به زبان فارسی با چکیده انگلیسی در زمینه علوم سبزی­ها و سایر علوم وابسته به آن.

2- معرفی ارقام و هیبریدهای جدید سبزی ها به صورت معتبر به طریقی که مورد پذیرش مجامع علمی دنیا قرار گیرد.

3- گسترش و اعتلای دانش سبزی­ کاری در ایران.

4- تشویق پژوهشگران در انجام پژوهش در زمینه سبزی­ ها.

5- ایجاد بستر و زمینه ای مناسب برای ارتباط علمی و تبادل افکار میان پژوهشگران، اساتید دانشگاهی و دانشجویان.