راهنمای ثبت داوری در  Publons

داوران محترم می‌توانند با ثبت‌نام در سایت پابلونز (https://publons.com)، داوری‌های انجام داده برای مجله (علوم سبزی‌ها) ثبت نمایند..

1. داوران محترم می‌توانند به‌صورت مستقیم ایمیل تشکر داوری مقاله انجام شده به ایمیل  reviews@publons.comمستقیماً فوروارد نمایند. 

2. داوران محترم پس از ورود به صفحه شخصی خود در سایت Publons و با سرچ مجله Journal of Vegetables Sciences آن را تایید (Endorse) نمایید.