اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها: 7

تعداد شماره‌ها: 14

تعداد مقالات: 142

تعداد نویسندگان: 389

درصد پذیرش:40

تعداد پایگاه های نمایه شده: 8 

تعداد داوران: 266

     دو فصلنامه ی "علوم سبزی ها"

      بر اساس نامه شماره 3/18/25072 تاریخ 1398/2/8 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حائز درجه  علمی-پژوهشی می باشد.

 

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید"

 

نوع مجله: علمی- پژوهشی (وزرات علوم و تحقیقات)

رتبه مجله بر اساس ارزیابی وزرات علوم در سال 1401: رتبه  ب

چارک و ضریب تأثیر مجله در پایگاه موسسه استنادی و پایش علم و فناوری در جهان اسلام (ISC): Q1 و 0.357

زبان مجله: فارسی (چکیده مبسوط انگلیسی)

شروع انتشار: سال 1394

نوع داوری: محرمانه- دوسوکور

زمان بررسی اولیه: یک هفته

زمان داوری و تعیین وضعیت مقاله: دو ماه

هزینه بررسی اولیه و داوری: رایگان

هزینه انتشار: 2000000 ریال 

شماره شبا: IR540100004001075303022050 

نام صاحب حساب: تمرکز درآمدهای اختصاصی دانشگاه ایلام نزد بانک مرکزی

شماره جاری: دوره 7، شماره 2، دی 1402، صفحه 1-208 

ارزیابی اثرات متقابل صفات کمی بر عملکرد ارقام خیار در کشت مخلوط با بامیه

صفحه 42-58

10.22034/iuvs.2023.1982614.1259

حسین تاجیک خادمی؛ محسن خدادادی؛ داود حسن پناه؛ راهله ابراهیمی؛ رامین حاجیان فر


بررسی تأثیر محلول‌پاشی سلنیوم بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی ریحان (.Ocimum basilicum L) در خاک‌آلوده به آرسنیک

صفحه 59-76

10.22034/iuvs.2022.1973789.1250

علی عبداللهی؛ محسن برین؛ علی اشرف سلطانی؛ موسی ترابی گیگلو؛ بهروز اسماعیل پور؛ سید کریم تهامی


ابر واژگان